ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 12 του καταστατικού του Συλλόγου και τους σταυρούς που έλαβαν οι υποψήφιοι κατακυρώνουμε τον πίνακα εκλεγέντων ως παρακάτω:

Για Διοικητικό Συμβούλιο

α/α
Σειρά κατάταξης
Σταυροί
1
Κριτσιμάς Παναγιώτης
56
2
Τρομπέτας Ανδρέας
43
3
Ευαγγέλου Δημήτριος
40
=
Κύρκος Δημήτριος
40
5
Μπενάς Γεώργιος
39
6
Στεφανής Άρης
37
7
Σχίζας Κων/νος
34
8
Στανέλος Μίλτος
33
9
Γιακουμέλου-Xαρίτου Θέμις
32
10
Μαυροματίδης Άνθιμος
31
11
Πιπεριδης Κων/νος
29
12
Κωστούλας Αποστόλης
25
13
Κωνσταντακόπουλος Αλέξανδρος
18
14
Χάλαρης Αντώνioς
16
15
Μανέτας Αθανάσιος
15
16
Παπαβασιλείου Αναστάσιος
22
17
Αρβανίτης Κων/ος
21
18
Λυκογιάννης Γεώργιος
18
19
Ζαρκάδας Γεώργιος
13

Οι 15 πρώτοι εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί κατά σειρά κατάταξης.

Για Εξελεγκτική Επιτροπή
α/α
Σειρά κατάταξης
Σταυροί
1
Παναγόπουλος Φώτιος
43
2
Ρετσίνας Ιωάννης
37
3
Ζαγανίδης Σταμάτιος
31


Οι 3 πρώτοι εκλέγονται και οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί.

Η Εφορευτική Επιτροπή