ΕΚΛΟΓΕΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
      ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 


   Ο Σύλλογος μας καλεί τα μέλη του στην εκλογο-απολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00 στο Δ΄ Αθλητικό Κέντρο Ηλιούπολης (Αλιμούντος 102).
  
   Εάν αρχικώς δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί, με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων την ίδια ημέρα Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020  και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο.

Τα  θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:

1.  Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2.  Απολογισμός πεπραγμένων απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
3.  Οικονομικός Απολογισμός. Έγκριση και απαλλαγή ευθύνης των
     μελών του Δ.Σ. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4.  Έγκριση προϋπολογισμού του έτους 2020.
5.  Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
6.  Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
     και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Ώρα λήξης ψηφοφορίας: 22:00.

Μέλη:
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς ενήμερα, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα, έχουν τα μέλη που έχει παρέλθει 1 έτος από την εγγραφή τους και δεν συντρέχουν κωλύματα, σύμφωνα με  την κείμενη νομοθεσία και το καταστατικό του Συλλόγου.

Υποψήφιοι:
Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 20:00, στα γραφεία του Γ.Σ.Η., Τυρταίου 1-3  Ηλιούπολη τηλ. 2109916386.

 Καλούνται τα μέλη του Γ.Σ.Η. όπως τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες, ώστε να είναι ταμειακώς ενήμεροι.

Τα γραφεία λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 09:00 -11:00 & 18:00 - 20:00.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ