ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΜΙΑ ΠΟΛΗ

ΨωνίΖΟΥΜΕ από τα μαγαζιά της πόλης μας. ΣτηρίΖΟΥΜΕ
την τοπική μας αγορά, το γείτονα, τον συμπολίτη μας.